Algemene voorwaarden & Privacyverklaring - Dierentaxi

 

Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met algemene voorwaarden en privacyverklaring. Huisdieren Service Cranendonck wordt hieronder afgekort tot H.S.C.

Met "het dier" zoals genoemd in de voorwaarden, kan ook bedoeld worden: "de dieren"  

 

Rechten en plichten eigenaar dier:

 • Het inschrijfformulier dient door de eigenaar van het dier volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

 • Vóór aanvang van de daadwerkelijke dienst, wordt een overeenkomst ingevuld en ondertekend door H.S.C. en de eigenaar, met daarop de gegevens van de eigenaar, het dier en de dierenarts, de dag/frequentie/duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor het dier.

 • De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door H.S.C., veroorzaakt door het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • De eigenaar dient H.S.C. zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziekten bij het dier.

 • De eigenaar dient ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het dier niet aanwezig is bij een afgesproken service, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 • De eigenaar van het dier machtigt H.S.C. om, op kosten van de eigenaar van het dier, dringende medische zorg te verschaffen indien H.S.C. dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van het dier gezocht worden.

 • Betaling geschiedt achteraf. Er wordt een factuur gestuurd van de uitgevoerde taxirit(ten).

 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

 

Rechten en plichten H.S.C.

 • H.S.C. komt op de dagen en tijden het dier ophalen om deze naar een plaats/locatie te vervoeren, zoals schriftelijk, ofwel telefonisch afgesproken.

 • H.S.C. verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het dier van eigenaar.

 • H.S.C. zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van het dier tijdens de taxirit.

 • H.S.C. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte ofwel overlijden van het dier tijdens de taxirit. H.S.C. zal in dit geval per direct contact opnemen met de eigenaar.

 • H.S.C. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning, weglopen of opgelopen letsel tijdens de taxirit. H.S.C. zal in dit geval per direct contact opnemen met de eigenaar.

 • Schade aan H.S.C. of derden toegebracht door het dier is voor de verantwoordelijkheid van de
  eigenaar van het dier. De dierentaxi kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade en/of letsel aan de te vervoeren personen, dieren of middelen.
 • H.S.C. is ten alle tijden verzekerd d.m.v. bedrijfsaansprakelijkheid.

 • H.S.C. is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het dier.

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van H.S.C. ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.
 • H.S.C. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt H.S.C. zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • H.S.C. behoudt zich het recht voor om een service af te zeggen wegens ziekte, privéomstandigheden of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het dier en H.S.C. bedreigen. In deze situatie neemt H.S.C. meteen contact met de eigenaar op.

 • H.S.C. heeft ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen de voorwaarden en de tarieven te wijzigen.Privacyverklaring

 

Huisdieren Service Cranendonck, gevestigd aan Burgemeester van Houtstraat 29 te Budel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.huisdieren-service-cranendonck.nl

info@huisdieren-service-cranendonck.nl

KvK-nummer: 89008804

Btw-nummer: NL004715224B72  

Burgemeester van Houtstraat 29, 6021AR Budel

Telefoonnummer: +31 (0)6 81693421

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om dieren op te halen en terug te brengen.

 • Om dieren te kunnen verzorgen.

 • H.S.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

H.S.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

H.S.C. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.S.C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.