Op deze pagina kunt u het sleutelcontract inzien en / of het bestand downloaden. Als u een overeenkomst met H.S.C. aangaat met betrekking tot het uitlaten van uw honden of dierverzorging aan huis, wordt er in de meeste gevallen een sleutelcontract getekend. H.S.C. zal een exemplaar meenemen bij de intake/kennismaking. 

Sleutelcontract Huisdieren Service Cranendonck
PDF – 78,3 KB 113 downloads

Sleutelcontract

 

Huisdieren

Service

Cranendonck

 

 

 

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel

 

 

Huisdieren Service Cranendonck verklaart dat zij de sleutel van:              ________________________________________

wonend aan: _______________________________

 

 • Niet zal dupliceren

   

 • Niet zal voorzien van een adres

   

 • Zorgvuldig in huis zal bewaren

   

 • Slechts die dagen / tijdstippen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden of waarop de dierverzorging aan huis zal plaatsvinden

   

 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond of het verzorgen van het dier aan huis

   

 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, waarna dit contract direct beëindigd zal worden

 

 

H.S.C. maakt uw sleutel vast aan een stevige ring met een naamkaartje met de naam van uw dier.

 

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Huisdieren Service Cranendonck de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Huisdieren Service Cranendonck kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 

 

Plaats:

Datum:

Handtekening H.S.C:                                                                                                   Handtekening eigenaar: