Op deze pagina kunt u de overeenkomst inzien en/of als bestand downloaden. Deze overeenkomst is geschikt voor alle aangeboden diensten. Voor aanvang van de eerste wandeling/opvangdag/bezoek aan huis/taxirit wordt deze overeenkomst door H.S.C. ingevuld en hierna gezamenlijk ondertekend. 

Overeenkomst Huisdieren Service Cranendonck
PDF – 65,9 KB 154 downloads

Overeenkomst

Huisdieren Service Cranendonck

 

Als alle partijen akkoord zijn, de kennismaking en eventuele proefwandeling / proefdag goed verlopen is, kan deze overeenkomst worden ondertekend. Hierna kan het dier van ondergetekende eigenaar mee met de hondenuitlaatservice, in opvang komen, met de dierentaxi mee of kan het bezoek aan huis plaatsvinden.

 

Betreffende de service: (omcirkelen welke service van toepassing is)

 

Hondenuitlaatservice          Huiselijke opvang     Dierverzorging aan huis        Dierentaxi  

      Groepswandeling                            Dagopvang                          Kort bezoek

   Individuele wandeling kort           Vakantieopvang                  Standaard bezoek

   Individuele wandeling lang             Verzorging*                         Lang  bezoek

 

* Qua verzorging kun je tijdens de huiselijke opvang de volgende diensten boeken: wassen,  borstelen en/of tanden poetsen

 

Op de volgende week/weekend dagen: (omcirkelen welke dag/dagen)

 

Maandag        Dinsdag        Woensdag        Donderdag        Vrijdag         Zaterdag          Zondag

 

 

Datum(s):

Tijd(en):

 

 

Voor een bedrag van: €

 

Extra notitie:

 

 

 

Middels het ondertekenen van deze overeenkomst gaan de eigenaar en H.S.C. akkoord met de overeengekomen afspraken als hierboven omschreven. Tevens gaan beide partijen akkoord met de algemene voorwaarden, privacyverklaring en werkwijze, als omschreven op de website van Huisdieren Service Cranendonck en bijgevoegd als bijlage 1 in deze overeenkomst.

 

 

Eigenaar / verzorger van de dier(en)          Huisdieren Service Cranendonck

 

Naam:

 

Datum:

 

Plaats:

 

Handtekening:

 

 

Bijlage 1: Algemene voorwaarden & Privacyverklaring H.S.C.

Bijlage 2: Sleutelcontract H.S.C.

(sleutelcontract alleen in het geval van de hondenuitlaatservice & dierverzorging aan huis)