Algemene voorwaarden & Privacyverklaring Hondenuitlaatservice

 

Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met algemene voorwaarden en privacyverklaring. Huisdieren Service Cranendonck wordt hieronder afgekort tot H.S.C.

Met "de hond" zoals genoemd in de voorwaarden, kan ook bedoeld worden: "de honden"


Rechten en plichten eigenaar hond:

 • Het inschrijfformulier dient door de eigenaar van de hond volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

 • Na de eventuele proefwandeling en vóór aanvang van de daadwerkelijke dienst, wordt een overeenkomst ingevuld en ondertekend door H.S.C. en de eigenaar, met daarop de gegevens van de eigenaar, de hond en de dierenarts, de dag/frequentie/duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen.

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

 • De hond moet de basiscommando’s kennen (in ieder geval "kom hier")

 • De hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

 • Loopse teven mogen niet mee in een periode van ongeveer 3 weken. Eventueel zijn daar (beperkt) aparte afspraken voor te maken. Bij het niet tijdig bekendmaken van loopsheid is H.S.C. niet aansprakelijk bij dekking.

 • De eigenaar van de hond accepteert, dat de hond bij thuiskomst nog enigszins vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor, dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is, zullen de kosten wel verrekend worden.

 • De eigenaar van de hond machtigt H.S.C. om op kosten van de eigenaar van de hond, dringende medische zorg te verschaffen, indien H.S.C. dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden.

 • Annuleren of aanmelden (mits er plaats is) kan tot 11.00 u op dezelfde dag via email of whatsapp.

 • Betaling geschiedt achteraf. Er wordt maandelijks een factuur gemaakt van de meegelopen wandelingen (alleen bij een strippenkaart geschiedt de betaling vooraf). Indien de eigenaar van de hond niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.

 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal H.S.C. de overeenkomst ontbinden.

 • De eigenaar kan ten alle tijden de uitlaatservice opzeggen.

 

Rechten en plichten H.S.C.

 • De hond wordt opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door H.S.C.

 • H.S.C. laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

 • H.S.C. handelt ten alle tijden in het belang van de hond. Dit kan invloed hebben op de tijdsduur of locatie van de wandeling. Bij extreme weersinvloeden kan de groepswandeling ingekort worden of kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een korte (individuele) wandeling in uw buurt. Bijvoorbeeld bij  temperaturen boven de 30 graden.  

 • H.S.C. is niet aan te merken als bezitter van de hond.

 • H.S.C. heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

 • H.S.C. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond verhaald. 

 • H.S.C. is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, H.S.C. zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien gezorgd wordt voor daarvoor bestemde middelen.

 • H.S.C. is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van H.S.C. ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

 • H.S.C. behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

 • H.S.C. behoudt zich het recht voor de hond (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.

 • H.S.C. behoudt zich het recht voor een hond op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond een gevaar op kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

 • H.S.C. behoudt zich het recht voor een hond te weigeren indien de hond gedrag ontwikkelt, die de hond ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt H.S.C. zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • H.S.C. mag de wandeling annuleren bij overmacht zoals autopech, een weeralarm, privéomstandigheden of ziekte. In deze situatie neemt H.S.C. meteen contact op met de eigenaar.

 • H.S.C. behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 4 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 • H.S.C. heeft ten allen tijde het recht om de voorwaarden en de tarieven te wijzigen.Privacyverklaring

 

Huisdieren Service Cranendonck, gevestigd aan Burgemeester van Houtstraat 29 te Budel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.huisdieren-service-cranendonck.nl

info@huisdieren-service-cranendonck.nl

KvK-nummer: 89008804

Btw-nummer: NL004715224B72  

Burgemeester van Houtstraat 29, 6021 AR Budel

Telefoonnummer: +31 (0)6 81693421

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om honden op te halen en terug te brengen.

 • Om dieren te kunnen verzorgen.

 • H.S.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

H.S.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

H.S.C. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.S.C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.