Algemene voorwaarden & Privacyverklaring  -  Huiselijke opvang

 

Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met algemene voorwaarden en privacyverklaring. Huisdieren Service Cranendonck wordt hieronder afgekort tot H.S.C.

Met "de hond" zoals genoemd in de voorwaarden, kan ook bedoeld worden: "de honden"

 

Algemene rechten en plichten eigenaar van de hond / Huisdieren Service Cranendonck:

 • Het inschrijfformulier dient door de eigenaar van de hond volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

 • Na de proefdag en vóór aanvang van de daadwerkelijke opvangdag, wordt een overeenkomst ingevuld en ondertekend door H.S.C. en de eigenaar, met daarop de gegevens van de eigenaar, de hond en de dierenarts, de dag/frequentie/duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond (zie onderdeel “aansprakelijkheid”)

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen. Verplicht zijn de entingen tegen: Hondenziekte (inenting niet langer dan 1 jaar en niet korter dan 2 weken geleden) & Parvo (inenting niet langer dan 1 jaar en niet korter dan 2 weken geleden) U dient bij de eerste dag van de opvang het entingbewijs mee te brengen.

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

 • Reutjes moeten gecastreerd zijn / teefjes zijn bij voorkeur ook gesteriliseerd. Loopse teven mogen in ieder geval vlak voor, tijdens en vlak na de loopse periode niet in opvang. Bij het niet tijdig bekendmaken van loopsheid is H.S.C. niet aansprakelijk bij een eventuele dekking.

 • De hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

 • De hond moet een paar uurtjes alleen kunnen zijn.

 • De hond moet zindelijk zijn.

 • Het is toegestaan om eigen spullen van de hond, zoals mandjes of speeltjes, mee te geven voor het verblijf. Maar H.S.C. is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies hiervan.

 • Er moet een degelijke en goed passende halsband of tuigje worden meegegeven.

 • Er moet voor de geboekte periode voldoende voer mee worden gegeven. Brokken moeten in een afsluitbare emmer / bak worden voorzien van een label met de naam van hond en de hoeveelheid per maaltijd. Brokken hoeven niet in plastic zakjes met afgewogen porties te worden afgeleverd (denk aub aan het milieu!)

 • Er moet voor de geboekte periode voldoende snacks / snoepjes / botjes / kauwstaafjes worden meegegeven. H.S.C. zorgt ervoor dat uw hond dagelijks (of 2 x per dag) ongestoord (in aparte ruimte van de rest van de honden) kan snoepen / zijn tandjes kan poetsen.

 • De eigenaar van de hond machtigt H.S.C. om op kosten van de eigenaar van de hond, dringende medische zorg te verschaffen, indien H.S.C. dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden.

 • Indien uw hond onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan H.S.C. te verstrekken. De medicatie dient in originele verpakking inclusief bijsluiter of handleiding te worden aangeboden met vermelding van: naam hond, naam eigenaar, naam dierenarts en dosering.

 • Tijdens het verblijf van uw hond is het in het geval van nood belangrijk om iemand te kunnen raadplegen. Als u tijdens uw vakantie telefonisch bereikbaar bent, geef ons dan het telefoonnummer door. Mocht er een contactpersoon zijn die H.S.C. in geval van nood kan bereiken en die eventueel beslissingen voor u kan nemen, meldt dit telefoonnummer dan ook op het inschrijfformulier.

 • Indien de hond gedurende het verblijf bij H.S.C. onverhoopt komt te overlijden, zal H.S.C. de eigenaar onmiddellijk inlichten en overleggen hoe de overleden hond dient te worden behandeld. Indien de eigenaar onbereikbaar is, is H.S.C gerechtigd met de overleden hond te handelen naar beste weten. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de eigenaar.

 • De eigenaar verplicht zich de ondergebrachte hond op de overeengekomen datum op te halen, en bij verhindering dit vroegtijdig door te geven aan H.S.C.

 • H.S.C. heeft ten allen tijde het recht om de voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

   

  Aansprakelijkheid

 • H.S.C. aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid aan uw hond of door uw hond aangericht tijdens het verblijf in de opvang (zie artikel 6:162 en 6:179 van het Burgerlijk Wetboek).

 • In de wet is het zo geregeld dat iedere baas aansprakelijk is voor zijn eigen dier, dus ook wanneer hij/zij deze onderbrengt bij een ander. Het is dus van groot belang dat uw eigen hond op uw WA-verzekering is meeverzekerd. De honden die in de opvang verblijven zijn door H.S.C. niet verzekerd. Mocht u een verzekering wensen, dient u deze zelf (buiten H.S.C. om) af te sluiten.

 • Indien een dier schade aan brengt aan een ander dier, komen de dierenartskosten voor rekening van de eigenaar van het ‘schuldige’ dier.

Betalingen

 • Na het reserveren van de opvangperiode wordt er gevraagd om het voorschot (50% van het totale bedrag) over te maken. Indien er zonder gegronde reden* wordt geannuleerd, wordt het voorschot niet terugbetaald. *Gegronde reden: overlijden/ziekte van de hond, ongeval of overlijden van naaste familieleden, mits aangetoond aan H.S.C.

 • Het restant van het totale bedrag dient vóór of tenminste bij aanvang van de 1e opvangdag betaald te worden. U kunt het restant contant of per bank betalen. U kunt bij H.S.C. niet pinnen.

 • Als u eerder van vakantie terugkomt, wordt de gehele gereserveerde periode in rekening gebracht.

 

 

Privacyverklaring

 

Huisdieren Service Cranendonck, gevestigd aan Burgemeester van Houtstraat 29 te Budel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.huisdieren-service-cranendonck.nl

info@huisdieren-service-cranendonck.nl

KvK-nummer: 89008804

Btw-nummer: NL004715224B72  

Burgemeester van Houtstraat 29, 6021AR Budel

Telefoonnummer: +31 (0)6 81693421

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Huisdieren Service Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om honden op te halen en terug te brengen.

 • Om dieren te kunnen verzorgen.

 • H.S.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

H.S.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

H.S.C. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.S.C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.